Archives by: Marcin Wołangiewicz

Marcin Wołangiewicz

Marcin Wołangiewicz BLOG

Blog Społeczeństwo Uczelnia
Twierdzenie jakoby życie było sztuką ciągłego wyboru jest szczególnie trafne w odniesieniu do jego specyficznegookresu będącego progiem szeroko rozumianej dorosłości, związanej nierozerwalnie z dwoma przełomowymi cezurami: uzyskaniem pełnoletniości ...

Blog Polityka
Pisałem kiedyś w tym miejscu, że feta sfermentowała, bo greckie państwo padło ofiarą grup nacisku, w czym zresztą nic odkrywczego nie było. Żadne państwo nie może normalnie funkcjonować, ...
stat4u