Kontakt

Magazyn Uniwersal.info

ul. Uniwersytecka 19/20
Biuro Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
50-145 Wrocław

tel. (071) 375 22 29
mail: magazynuniwersal@gmail.com

Bohdan Stawiski – redaktor naczelny
tel. 604-737-188
mail: stawiskibohdan23@wp.pl

Zapraszamy tutaj